Fırsat Eşitliliği Politikası


BMS Group ailesi insan haklarına saygılıdır ve tüm çalışanlarına karşı eşitlik ilkesini gözetir. Şirketimiz çalışanlarına cinsiyet, din, mezhep, dil, ırk gibi konularda ayrım yapmadan, eşit ve adil bir iş ortamı sağlamakla yükümlüdür.
Çevre, İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası


BMS Group olarak, bulunduğumuz her bir alanda sorumluluklarımızı bilerek, toplumun sağlığını ve güvenliğini ön plana çıkarmak, çevreyi korumak ve sürdürülebilir bir ortam yaratmak temel amacımızdır.Çalışan Refahı Politikası


BMS Group olarak hedefimiz tüm çalışanlarımız için sağlıklı ve güvenli bir iş ortamı yaratmak ve bu ortamı tehdit edebilecek her türlü iç̧ ve dış etkeni ortadan kaldırmaktır. Bu ortamı oluştururken, çalışanlarımızın İş Sağlığı ve Güvenliği yasalarına göre çalışabilmeleri için gerekli olan bilgi, talimat, denetim ve eğitimleri sağlamayı taahhüt ederiz. Ayrıca, her bir çalışan için eşit ve adil bir çalışma ortamı oluşturur, karşılıklı saygı ve iletişimi ön planda tutarız.Bilgi Güvenliği Politikası


BMS Group olarak bilginin saklanması ve korunması bizim için ön plandadır. Bu amaçla BMS Group, sahip olduğu tüm bilgi varlıklarını korumayı, bilgi güvenliği şartlarını uluslararası standartlar, yasa ve mevzuatlar çerçevesinde sağlamayı, mevcut ve oluşabilecek riskleri yöneterek bilgi güvenliğini sürekli olarak iyileştirmeyi, geliştirmeyi ve gözden geçirmeyi taahhüt eder.Sosyal Uygunluk Politikası


Şirketimiz Sosyal Uygunluk Politikası altında aşağıda bulunan konularda ödün vermeyeceğini taahhüt eder.


  • Çocuk İşçi Çalıştırmanın Önlenmesi
  • Zorla ve Zorunlu Çalıştırmanın Önlenmesi
  • İşçi Sağlığı ve İş Güvenliğinin Sağlanması ve Sürdürülebilirliği
  • Örgütlenme ve Temsil Edinme Özgürlüğü
  • Ayrımcılığın Önlenmesi
  • Disiplin, Taciz ve Kötü Muamelenin Önlenmesi
  • Asgari Ücret ve Yasal Ödemelerin Uygulanması
  • Yasalara ve Diğer Yükümlülüklere Uyum


Kalite Politikası


BMS Group tüm birimlerinde ISO 9001:2008 standartları dahilinde oluşturduğu Kalite Politikasını uygulamaktadır. Temel hedefimiz müşterilerin ihtiyaçlarını anlamak, süreçlerin ve performansımızın sürekli iyileşmesi ile ülke çapında hizmet sektörüne değer katarak, yüksek kaliteli ve yenilikçi hizmetler ile müşterilerimizin beklentilerini karşılamaktır.